မိတ္ေဆြတို႔ အပန္းမႀကီးဘူးဆိုရင္ ေၾကာ္ၿငာေလးေတြကို တခ်က္တေလ ကလစ္ခဲ့ပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ

Sunday, June 16, 2013

သိဂၤုတၱရကုန္းေတာ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမည္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲေလးဆူဓာတ္ပံု ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး ကိန္းဝပ္စံပၸယ္ေတာ္မူေသာ ကုန္းေျမကို သိဂၤုတၱကုန္းေတာ္ဟု ေခၚဆိုပါပါသည္။

ထိုသိဂၤုတၱ ကုန္းေတာ္သည္ အမည္(၇)ပါးတြင္၏။ ၎တို႔ကား...
 ၁။ တရိဟကုမၻ
 ၂။ သတၱဘုမိၼ
 ၃။ ဓညဝတီ
 ၄။ ေပါကၡရဝတီ
 ၅။ ဘူရိဒတၱ
 ၆။ သီဟရာဇာ
 ၇။ သိဂၤုတၱရ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
 - တရိဟကုမၻ ဟု တြင္သည္ကား ဟိမဝႏၲေတာင္၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ ေတာင္စြယ္ေတာင္ထိပ္ သံုးလံုး တို႔သည္
 ဤကုန္းကို ညြတ္တြား ဦးခိုက္ ေနသကဲ့သို႔ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
 - သတၱဘုမိၼဟု တြင္သည္ကား ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ အနီ၊ အျဖဴ၊ အမည္းအဆင္းမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္ေသာ၊ ဖန္ေသာ အရသာမ်ား ရွိသည္။
 ေျမခုႏွစ္မ်ဳိး ပါဝင္ေသာ ကုန္းေတာ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
 - ဓညဝတီဟု တြင္သည္ကား ေကာက္ႏွံ၊ ရတနာပစၥည္း၊ သစ္ပင္၊ ပန္းမန္တို႔ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။
 - ေပါကၡရဝတီ ဟုတြင္သည္ကား သိဂၤုတၱရကုန္းေတာ္ကို ၉၉ ကံုးရံ၍ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။
 - ဘူရိဒတၱဟု တြင္သည္ကား ဤကုန္းသို႔ ေရာက္လာေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ရန္သူပင္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း
 ရန္ေျပၿငိမ္းေစတတ္ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။
 - သီဟရာဇာဟု တြင္သည္ကား ထိုကုန္းကိုျမင္လွ်င္ ရဲရင့္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။
 - သိဂုၤတၱရဟု တြင္သည္ကား ထိုအရပ္၌ တစ္ခုေသာ ကင္းႀကီးသည္ ဆင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ စားေသာက္၍
 အစြယ္မ်ားကို စုပံုထားရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကင္းႀကီးႏွင့္ ဆင္စြယ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မွည့္ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။
 (အဆိုပါ သိဂၤုတၱကုန္းေတာ္ကို သိၾကားမင္း၏ အမိန္႔ျဖင့္ ဝိသၾကံဳနတ္သား ရွင္းလင္းေသာည၌
 တဖုႆႏွင့္ ဘလိႅကညီေနာင္တို႔သည္ ေတာင္ကုန္းကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ရွိရၿပီဟု အိပ္မက္ျမင္မက္ ၾကေလသည္။ နံနက္ မိုးေသာက္သည္ႏွင့္ ထိုေနရာသို႔ သြားၾကေသာအခါ စည္မ်က္ႏွာကဲ့သို႔ ညီညာျပန္႔ျဖဴးစြာ ရွင္းလင္းထားေသာကုန္းေျမကို အံ့ဘြယ္ ေတြ႔ရွိရေလသည္။ )

No comments :

Post a Comment

တစံုတေယာက္....တခုခုရရွိသြားပါသည္......။

မိတ္ေဆြတို႔ အပန္းမႀကီးဘူးဆိုရင္ ေၾကာ္ၿငာေလးေတြကို တခ်က္တေလ ကလစ္ခဲ့ပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ

Blogger news

ယုံၾကည္မႈကို ရည္ရြယ္ရင္းအတုိင္း အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာပဲ တည္ေဆာက္  ရမယ္။ လုပ္ယူလို႔မရဘူး။ လုပ္ယူထားတဲ့ ယုံၾကည္မႈဟာ  အမွားျဖစ္ဖို႔ နီးစပ္တယ္။  (ေထာမတ္စ္ အယ္လ္ဗာ အဲဒိဆန္) ၾကိဳးစားမႈတိုင္းမွာ တန္ၿပန္သက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဘေလာ့ကာတစ္ေယာက္ဆိုတာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ ၾကိဳးစားေပးေနၾကတာပါ ဒါေၾကာင့္ညီမွ်တဲ့ တန္ၿပန္တုန္႔ၿပန္မႈေလးေတြ ေပးသြားၾကပါလို႔......။ လာလည္ၾကသူအေပါင္းက်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစဗ်ာ :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...