မိတ္ေဆြတို႔ အပန္းမႀကီးဘူးဆိုရင္ ေၾကာ္ၿငာေလးေတြကို တခ်က္တေလ ကလစ္ခဲ့ပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ

Sunday, June 16, 2013

အေလာင္းမင္းတရားႀကီးရဲ႕ လက္ေ႐ြးစင္သူရဲေကာင္းေတြ ၆-က်ိပ္ေက်ာ္ဆိုတာ ဘယ္သူေတြလဲတတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ျပန္လည္ထူေထာင္မူခဲ့သည့္ အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၏ ငယ္ကၽြန္
 လူယံုေတာ္ လက္ေ႐ြးစင္ သူရဲေကာင္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ ဗိုလ္တြန္၂။ ဗိုလ္ေကာင္း၃။ ဗိုလ္က်ားႀကီး၄။ ဗိုလ္က်ားေလး

၅။ ဗိုလ္မဲတူ ၆။ ဗိုလ္ညိဳစိန္ ၇။ ဗိုလ္ျပန္႔ ၈။ ဗိုလ္ေတာက္

၉။ ဗိုလ္ငမန္း ၁၀။ ဗိုလ္အံ့ေက်ာ္ ၁၁။ ဗိုလ္ေပလိပ္ ၁၂။ ဗိုလ္ရဲသူ

၁၃။ ဗိုလ္ေက်ာ္ဇံ ၁၄။ ဗိုလ္ထြန္း ၁၅။ ဗိုလ္ျပား ၁၆။ ဗို္လ္ေက်ာက္မီး

၁၇။ ဗိုလ္ေပါအီ ၁၈။ ဗိုလ္ထင္ ၁၉။ ဗိုလ္ေနာက္ ၂၀။ ဗိုလ္ဖိုးႏြား

၂၁။ ဗိုလ္ကၽြဲႀကီး ၂၂။ ဗိုလ္ကြန္းေဇာ္ ၂၃။ ဗိုလ္သာလွ ၂၄။ ဗိုလ္ၿမိဳင္

၂၅။ဗိုလ္ပန္းလွ ၂၆။ ဗိုလ္ထိန္ ၂၇။ ဗိုလ္ေထြး ၂၈။ ဗိုလ္ခိုင္

၂၉။ ဗိုလ္ႏိုင္ ၃၀။ ဗိုလ္ေအး ၃၁။ ဗိုလ္ထြားႀကီး ၃၂။ ဗိုလ္ပုိးမွ်င္

၃၃။ ဗိုလ္စံသိန္း ၃၄။ ဗိုလ္စံညိန္း ၃၅။ ဗိုလ္နက္ ၃၆။ ဗိုလ္ငမိုး

၃၇။ ဗိုလ္ငေတာ ၃၈။ ဗိုလ္ေစာ ၃၉။ ဗိုလ္ေၾကာင္ ၄၀။ ဗိုလ္ပန္းေမႊး

၄၁။ ဗိုလ္ဖိုးငါး ၄၂။ ဗိုလ္ကံႀကီး ၄၃။ ဗိုလ္စြာ ၄၄။ ဗိုလ္စံပ

၄၅။ ဗိုလ္ငတု ၄၆။ ဗိုလ္ေအာင္ ၄၇။ ဗိုလ္ပန္းဖူး ၄၈။ ဗိုလ္ေပါက္

၄၉။ ဗိုလ္ငညိဳ ၅၀။ ဗိုလ္ႂကြား ၅၁။ ဗိုလ္ႂကြက္နီ ၅၂။ ဗိုလ္လြန္း

၅၃။ ဗိုလ္မွန္း ၅၄။ ဗိုလ္ႂကြယ္ ၅၅။ ဗိုလ္ေဟာက္ ၅၆။ ဗိုလ္က်ယ္

၅၇။ ဗိုလ္သန္႔ ၅၈။ ဗိုလ္ရန္ေဝး ၅၉။ ဗိုလ္ေက်ာ္ ၆၀။ ဗိုလ္သာတင္

၆၁။ ဗိုလ္ေမာက္ ၆၂။ ဗိုလ္သံဒိုင္ ၆၃။ ဗိုလ္ဆက္ ၆၄။ ဗိုလ္တက္

၆၅။ ဗိုလ္ငအံုး ၆၆။ ဗိုလ္ေပါလူ ၆၇။ ဗိုလ္ျမ ၆၈။ ဗိုလ္ဝ

တို႔ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း။ . . . ..

No comments :

Post a Comment

တစံုတေယာက္....တခုခုရရွိသြားပါသည္......။

မိတ္ေဆြတို႔ အပန္းမႀကီးဘူးဆိုရင္ ေၾကာ္ၿငာေလးေတြကို တခ်က္တေလ ကလစ္ခဲ့ပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ

Blogger news

ယုံၾကည္မႈကို ရည္ရြယ္ရင္းအတုိင္း အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာပဲ တည္ေဆာက္  ရမယ္။ လုပ္ယူလို႔မရဘူး။ လုပ္ယူထားတဲ့ ယုံၾကည္မႈဟာ  အမွားျဖစ္ဖို႔ နီးစပ္တယ္။  (ေထာမတ္စ္ အယ္လ္ဗာ အဲဒိဆန္) ၾကိဳးစားမႈတိုင္းမွာ တန္ၿပန္သက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဘေလာ့ကာတစ္ေယာက္ဆိုတာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ ၾကိဳးစားေပးေနၾကတာပါ ဒါေၾကာင့္ညီမွ်တဲ့ တန္ၿပန္တုန္႔ၿပန္မႈေလးေတြ ေပးသြားၾကပါလို႔......။ လာလည္ၾကသူအေပါင္းက်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစဗ်ာ :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...