မိတ္ေဆြတို႔ အပန္းမႀကီးဘူးဆိုရင္ ေၾကာ္ၿငာေလးေတြကို တခ်က္တေလ ကလစ္ခဲ့ပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ

Wednesday, December 4, 2013

ေန႕နံအလိုက္ နာမည္မွည့္ျခင္းျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုသည္
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မပတ္သတ္ေသာ အေလ့အထတစ္ခုကို
အစဥ္အလာပမာ လက္ခံေနၾကပါသည္။
ယင္းမွာ "ေန႔သင့္နံသင့္ နာမည္မွည့္ျခင္း" ပင္ျဖစ္ပါ၏။
ဤအယူအဆမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က မဂ္ဖိုလ္မွ ဖီလာျဖစ္ေသာ တိရိစၧာန္အတတ္ဟုဆန္႕က်င္ရႈတ္ခ်ေတာ္မူခဲ့ေသာ "ေဗဒင္" မွ ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေဗဒင္ပညာ၏ အေျခခံယံုၾကည္ခ်က္မွာ ကိတ္ျဂိဳဟ္မွအပ က်န္ျဂိဳဟ္ၾကီး ရွစ္လံုးတို႔က
လူ၏ ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးၾကကုန္သည္ ဟုယူဆထားျခင္းျဖစ္ပါ၏။
(ဤယုံၾကည္ခ်က္ပင္လွ်င္ ဗုဒၶဓမၼမွ ဆန္႔က်င္ ေ၀းကြာသြားျခင္း ျဖစ္ပါ၏။
ျမတ္ဗုဒၶက လူသည္ မိမ္ဘ၀ကို မိမိဖာသာ ဖန္တီးသည္ဟု ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါ၏။)

ဤျဂိဳဟ္ၾကီးရွစ္လံုးတို႔အၾကား၌ ျမန္မာအကၡရာမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားထားပါသည္။ ျဗဟၼဏပုဏၰားတို႕၏ မိႈင္းမိျခင္းခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ဟန္တူပါသည္။
က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ ... တနလၤာ
စ၊ ဆ၊ ဇ၊ စ်၊ ... အဂၤ
ဋ၊ ဌ၊ ဍ၊ ဏ၊ တ၊ ထ၊ ဓ၊ ... စေန
ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ ... ၾကာသပေတး
ယ၊ ... ရာဟု
လ၊ ... ဗုဒၶဟူး
သ၊ ...ေသာၾကာ
..... တနဂၤေႏြ
အထက္ပါအတိုင္း ခြဲျခားထားသည့္ ေန႔အလိုက္နာမည္မ်ားကို မွည့္ျခင္းသည္
အစဥ္အလာအမာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လူ၀တ္ေၾကာင္ မ်ားသာမဟုတ္၊
ရဟန္းသာမေဏႏွင့္ သီလရွင္မ်ားတြင္လည္း အေလ့အထရွင္သန္ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႕အျပင္ အခ်ိဳ႔က သိမ္သမုတ္ရာ၌ နိမိတ္ေျဖၾကားရန္အတြက္
အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာတို႕၌ ေန႔သင့္နံသင့္ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကို ေနရာခ်ထားတတ္ၾက၏။
(ဘုရားရွင္ ေရႊလက္ထက္ေတာ္အခါက ဤသို႕ ျပဳမူခဲ့ျခင္းမရွိပါ)

ျဗဟၼဏပုဏၰားတို႔၏ "ေန႔သင့္နံကို နာမည္မွည့္ျခင္း" အေလ့အထကို
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား ထာ၀စဥ္ ရွင္သန္ေနေအာင္ ေရေလာင္းေနသူမ်ားရွိပါ၏။
၉၅-ခုႏွစ္၊ ေမလထုတ္ မဂၢဇင္းၾကီးတစ္ေစာင္တြင္
"ေန႔သင့္နံကိုက္မွည့္ထိုက္သေလာ" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေဖာ္ျပထားရာ၊
ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားမွ အခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ ဤသို႔ပါ။

"နာမည္မွည့္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိရာ မဟာဘုတ္တိုင္အထက္ျဂိဳဟ္
အဂၤ၀ိဇၨာတိုင္ အထက္ျဂိဳဟ္ျဖင့္ မွည့္ျခင္း၊ ယကၡတိုင္ေအာက္မွ အထက္သို႔တက္၍မွည့္ျခင္း၊
ေမြးနံကို အညြန္႔အုပ္၍ မွည့္ျခင္း၊ ေမြးနံကို ပဥၥပြတ္အုပ္၍ မွည့္ျခင္း၊
ေမြးနံကို အညြန္႔အုပ္၍ မွည့္ျခင္း၊ ေမြးနံကို ပဥၥပြတ္အုပ္၍ မွည့္ျခင္း၊
ေမြးနံကို ဆပြတ္အုပ္၍မွည့္ျခင္း... စသည္တို႕ျဖစ္သည္။"

ေမြးနံကိုက္မွည့္ျခင္းျဖင့္ ရႏုိင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ-
() တနဂၤေႏြသားကို တနဂၤေႏြနံျဖင့္ မွည့္လွ်င္ ခ်မ္းသာၾကီးအံ့။
      () တနလၤာသားကို တနလၤာနံျဖင့္ မွည့္လွ်င္ ခြန္အားစြမ္းပကား ၾကီးမားအံ့။
      () အဂၤ ါသားကို အဂၤ ါနံျဖင့္ မွည့္လွ်င္ ဥစၥာရအံ့။
      () ဗုဒၶဟူးသားကို ဗုဒၶဟူးနံျဖင့္ မွည့္လွ်င္ ေက်းကၽြန္၊ ကၽြဲႏြားမ်ား အံ့။
      () ၾကာသပေတးသားကုိ ၾကာသပေတးနံျဖင့္ မွည့္လွ်င္ ခ်မ္းသာအံ့။
      () ေသာၾကာသားကို ေသာၾကာနံျဖင့္ မွည့္လွ်င္ ခ်မ္းသာအံ့။
      () စေနသားကို စေနနံျဖင့္ မွည့္လွ်င္ ငယ္စဥ္က အလွဴေပးရအံ့။ - ဟူ၍
"အေကာင္းေဟာခ်ည္း" ကိုသာေတြ႔ရေလသည္။
မည္သည့္ေန႔သားမဆို ေမြးနံအလိုက္ ေန႕နံကိုက္ မွည့္ျခင္းျဖင့္ အဆိုးမပါ။ အေကာင္းသာျဖစ္ျခင္း၊
ေမြးနံကို သိရွိမွတ္သားဖို႔လည္း လြယ္ကူျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေန႕နံအလိုက္ မွည့္ျခင္းသည္
အသံုးျပဳသင့္ေသာ နည္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
"အစေမြးနံ၊ အရင္းခံ၊ ဘုန္းကံတိုးတက္လွ" ဟူေသာ
ဆိုရိုးစကားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမည္ ျဖစ္ပါသတည္း။

ေရွးအခါက လူတစ္ရာလွ်င္ ကိုးဆယ္နီးပါးခန္႔
နာမည္ကိုေမြးနံျဖစ့္ မွည့္ၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္၏။
တနဂၤေႏြသားတစ္ရာလွ်င္ ကိုးဆယ္ခန္႔ တနဂၤေႏြနံျဖင့္ မွည့္ၾကလင့္ကစား၊
ထို ကိုးဆယ္မွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ခ်မ္းသာပါသနည္း။
ခ်မ္းသာျခင္းဟူသည္ "နာမည္" ႏွင့္မဆိုင္၊
ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယ တို႕ႏွင့္သာသက္ဆိုင္၏။
ေရွးေခတ္အခါက ေက်းလက္ေန ျပည္သူအမ်ားစုက
ေန႕နံသင့္ အမည္ေပးျခင္း၌ ပို၍ ယံုၾကည္ၾက၏။
တစ္ရြာလံုးတြင္ ေန႕သင့္နံသင့္ နာမည္မမွည့္သူဟူ၍ တစ္ေယာက္မွ်ပင္ ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္၊
ေန႔သင့္နံသင့္ နာမည္မွည့္သူေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါလ်က္
တစ္ရြာလံုးတြင္ ခ်မ္းသာသူက လက္ခ်ိဳးေရတြက္၍ ရျပီး ဆင္းရဲသူက အမ်ားစုျဖစ္ပါ၏။
ေန႔သင့္နံသင့္ နာမည္မွည့္ပါလ်က္ ဘာေၾကာင့္ မခ်မ္းသာပါသနည္း။
"အစေမြးနံအရင္းခံ ဘုန္းကံတိုးတက္လွ" ဟူသည္ကို
ဆိုရိုးစကားဟု (အထက္ပါ ေဆာင္းပါးတြင္) ေရးခဲ့၏။
ဆိုရိုးစကားျဖစ္လွ်င္လည္း၊ သာသနာျပင္ပ ျဗဟၼဏ၀ါဒီတို႔၏
ေနာက္လိုက္ငယ္သားမ်ားက ေျပာေသာ "ဆိုရိုးစကား" သာျဖစ္မည္။
ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၏ ဆိုရိုးစကားမဟုတ္ပါ။

ေထရ၀ါဒကမူ ဘုန္းကံဟူသည္ ပုဂၢိဳလ္၏ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ၀ီရိယႏွင့္ ျပဳအပ္ေသာ
ကုသိုလ္မႈ၊ အကုသိုလ္မႈတို႔ အေပၚတြင္သာ တည္ပါ၏။ နာမည္ႏွင့္ မဆိုင္ပါေခ်။

ေန႕နံအလိုက္ နာမည္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တည္ေတာ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက
"ေလာကီအယူအဆအရသာ ေန႔နံလိုက္ျပီး နာမည္မွည့္ေခၚၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေလာကုတၱရာလမ္းက ဘုရားအရိယာ သူေတာ္ျမတ္မ်ားသည္
ေန႔နံအလိုက္ နာမပညတ္ကို အဓိကထားျပီး သံုးစြဲေတာ္မမူၾကပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားရွင္တို႕၏ ဘြဲ႔ေတာ္မ်ားမွာ
ေန႕နံအလိုက္ မေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္" ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

နာမည္မွည့္ျခင္းအေပၚ တည္မွီ၍ ခ်မ္းသာျခင္းလည္း မျဖစ္ႏုိင္။ ဆင္းရဲျခင္းလည္း မျဖစ္ႏုိင္။
နာမည္မွည့္၍ ခ်မ္းသာမည္ဆုိလွ်င္ ေဗဒင္ဆရာသားေတြခ်ည္း ခ်မ္းသာေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
နာမည္ေက်ာ္ လကၡဏာဆရာၾကီး ဆရာစျႏၵက
(ဘ၀ခရီးႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၂ တြင္) ဤသုိ႔ေရးသားခဲ့ပါ၏။
ယခု အသက္ၾကီးလာေသာအခါ
ငါးရာငါးဆယ္ ဇာတ္ေတာ္ ပထမတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ (၄၆၈)တြင္
နာမသိဒၶိဇာတ္ကို ျမတ္စြာဘုရားေဟာေတာ္မူသည္။
နာမည္ဆိုသည္မွာ အလကား၊ ေမာင္သက္ရွည္လို႔ မွည့္ေသာ္လည္း အသက္တိုသြားႏိုင္သည္။ ေမာင္ခ်မ္းသာဟု မွည့္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏိုင္သည္။
မိမိတုိ႔ျပဳခဲ့ေသာ အတိတ္ဘ၀ကုသိုလ္မ်ားျဖင့္သာ အက်ိဳးေပးၾကကုန္သည္။
ပုေဗၺစကတပုညတာ၊ ေရွးကံက စီမံသည့္အတိုင္း ျဖစ္ရသည္။
ေမာင္သက္ရွည္ဆိုသူသည္ ငယ္ငယ္က ေသသြားသည္။
သူေဌးမဆိုသူလည္း ဆင္းရဲေနသည္။
      အမည္ဟူသည္ကား ပညတ္မ်ားျဖစ္သည္။ အမည္ျဖင့္ ျပီးစီးသည္မရွိ။
ကံျဖင့္သာလွ်င္ လုပ္ၾကရသည္။ အလြန္မွန္သည္။
နာမည္မွည့္၍သာ ခ်မ္းသာမည္ဆိုလွ်င္ ေဗဒင္ဆရာသားေတြခ်ည္း ခ်မ္းသာေနမည္။
ဤကဲ့သို႔ နားမလည္ဘဲ အလြဲလြဲ အမွားမွားေတြ ျဖစ္ေနသည္။

"ေန႕နံအလိုက္ နာမည္မွည့္ျခင္းသည္ ၾကီးပြားခ်မ္းသာေစ၏" ဟူေသာ အယူမွာ
ကံ-ကံ၏ အက်ိဳးကို ပစ္ပယ္ေသာအယူျဖစ္ပါ၏။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ
"ကမၼႆကတာ သမၼာဒိဌိဥာဏ္" ကိုတားဆီးပိတ္ဆို႔ေသာ အယူျဖစ္ပါ၏။
ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္အခါကမူ ဘုရားအပါအ၀င္ အရိယာသူေတာ္စင္မ်ားသည္
ေန႕နံအလိုက္ နာမပသုတ္ကို အဓိကထားျပီးသံုးစြဲေတာ္မမူပါ။
ဘုရားရွင္ႏွင့္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္ၾကီးတုိ႔၏ ဘြဲ႕ေတာ္မ်ားမွာလည္း ေန႔နံအလိုက္ မဟုတ္ပါ။
သို႕ျဖစ္၍ "ေန႕နံအလိုက္ နာမည္မွည့္ျခင္း" သည္
ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာအယူမဟုတ္ဘဲ၊
ဟိႏၵဴျဗဟၼဏတို႕၏ ျဂိဳဟ္ၾကီးကိုးလံုးအယူ၀ါဒမွ ျမစ္ဖ်ားခံလာေသာ
အေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အသိရွင္း၊ အျမင္လင္းေစလိုပါသည္။
မင္းနန္ ေမာ္ကၽြန္း - အယူအျမင္မွန္ကန္ေရးမွ
Credit: mmcybermedia

No comments :

Post a Comment

တစံုတေယာက္....တခုခုရရွိသြားပါသည္......။

မိတ္ေဆြတို႔ အပန္းမႀကီးဘူးဆိုရင္ ေၾကာ္ၿငာေလးေတြကို တခ်က္တေလ ကလစ္ခဲ့ပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ

Blogger news

ယုံၾကည္မႈကို ရည္ရြယ္ရင္းအတုိင္း အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာပဲ တည္ေဆာက္  ရမယ္။ လုပ္ယူလို႔မရဘူး။ လုပ္ယူထားတဲ့ ယုံၾကည္မႈဟာ  အမွားျဖစ္ဖို႔ နီးစပ္တယ္။  (ေထာမတ္စ္ အယ္လ္ဗာ အဲဒိဆန္) ၾကိဳးစားမႈတိုင္းမွာ တန္ၿပန္သက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဘေလာ့ကာတစ္ေယာက္ဆိုတာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ ၾကိဳးစားေပးေနၾကတာပါ ဒါေၾကာင့္ညီမွ်တဲ့ တန္ၿပန္တုန္႔ၿပန္မႈေလးေတြ ေပးသြားၾကပါလို႔......။ လာလည္ၾကသူအေပါင္းက်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစဗ်ာ :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...