မိတ္ေဆြတို႔ အပန္းမႀကီးဘူးဆိုရင္ ေၾကာ္ၿငာေလးေတြကို တခ်က္တေလ ကလစ္ခဲ့ပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ

Sunday, June 16, 2013

သီေပါမင္းပါေတာ္မူၿပီးတဲ့ေနာက္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကို ဘယ္သူေတြ ဦးေဆာင္ေတာ္လွန္ခဲ့သလဲဘိုးေတာ္ဘုရား၊ ဘႀကီးေတာ္ဘုရားတို႔ လက္ထက္ကပင္လွ်င္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔သည္ ေရခံေျမခံ
ေကာင္းမြန္လွေသာ သဘာဝေျမဆီၾသဇာ ႂကြယ္ဝလွေသာ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတမ်ား ေပါႂကြယ္ဝလွ
ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား မ်က္စိအက်ႀကီး က်ခဲ့ၾကသည္။ သည့္အတြက္ နည္းပရိယာယ္ အသြယ္သြယ္သံုးလ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး သီေပါဘုရင္လက္ထက္သို႔ ေရာက္ေသာအခါစစ္လက္နက္အင္အား မ်ားစြာျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး သူ႔ကၽြန္ဘဝသို႔ ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာဘုရင္
အရွင္သခင္တို႔အား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ တိုင္းျခားေရေဝးသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
သူ႔ကၽြန္ မခံလိုေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ မ်ဳိးခ်စ္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ တို႔သည္
လူသူလက္နက္မ်ား စုစည္းကာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔အား တိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုမ်ဳိးခ်စ္သူရဲေကာင္း ပုဂိၢဳလ္တို႔ကား....
၁။ ဝန္းသိုနယ္မွ ဝန္းသိုေစာ္ဘြားႀကီး ဦးေအာင္ျမတ္
၂။ ပုဂံနယ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳိ
၃။ ဝဲေလာင္နယ္မွ ဗိုလ္ရာညြန္႔
၄။ မင္းတပ္နယ္မွ ဗိုလ္ေဆြ
၅။ နတ္ေမာက္နယ္မွ ဗိုလ္မင္းေရာင္
၆။ ကယားျပည္နယ္မွ ေစာလွေဘာ္
၇။ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသမွ တာ႐ြန္းခ်င္းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္
၈။ မိုးေကာင္းနယ္မွ ဗိုလ္ေစာ၊ ဗိုလ္ထီ
၉။ ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ လင္းပင္းမင္းသားႀကီး
၁၀။ ေတာင္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ လင္းပင္းမင္းသားႀကီး
၁၁။ မင္းျဖဴနယ္မွ ဗိုလ္ဥတၱမ
၁၂။ မင္းတုန္းနယ္မွ ဗိုလ္႐ြဲ
၁၃။ ေက်ာက္ဆည္နယ္မွ ဗိုလ္သာကၽြန္
၁၄။ ဆီးပင္နယ္မွ ျမင္စိုင္းမင္းသားႀကီး
၁၅။ ေ႐ႊဘိုနယ္မွ ထိပ္တင္မွတ္
၁၆။ ပုပၸါးနယ္မွ ဗိုလ္နက္ေက်ာ္
၁၇။ ရွိမ္းမကားနယ္မွ ဗိုလ္ရိမ္
၁၈။ ကၽြမ္းခင္ႀကီးနယ္မွ ဗိုလ္လွေက်ာ္
၁၉။ ေခ်ာင္းခြမွမင္းသားေစာရန္ႏိုင္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

No comments :

Post a Comment

တစံုတေယာက္....တခုခုရရွိသြားပါသည္......။

မိတ္ေဆြတို႔ အပန္းမႀကီးဘူးဆိုရင္ ေၾကာ္ၿငာေလးေတြကို တခ်က္တေလ ကလစ္ခဲ့ပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ

Blogger news

ယုံၾကည္မႈကို ရည္ရြယ္ရင္းအတုိင္း အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာပဲ တည္ေဆာက္  ရမယ္။ လုပ္ယူလို႔မရဘူး။ လုပ္ယူထားတဲ့ ယုံၾကည္မႈဟာ  အမွားျဖစ္ဖို႔ နီးစပ္တယ္။  (ေထာမတ္စ္ အယ္လ္ဗာ အဲဒိဆန္) ၾကိဳးစားမႈတိုင္းမွာ တန္ၿပန္သက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဘေလာ့ကာတစ္ေယာက္ဆိုတာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ ၾကိဳးစားေပးေနၾကတာပါ ဒါေၾကာင့္ညီမွ်တဲ့ တန္ၿပန္တုန္႔ၿပန္မႈေလးေတြ ေပးသြားၾကပါလို႔......။ လာလည္ၾကသူအေပါင္းက်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစဗ်ာ :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...