မိတ္ေဆြတို႔ အပန္းမႀကီးဘူးဆိုရင္ ေၾကာ္ၿငာေလးေတြကို တခ်က္တေလ ကလစ္ခဲ့ပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ

Monday, July 22, 2013

ေရွာလမုန္မင္းၾကီး၏ ညဏ္ပညာႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သုတၳန္စကား (၂၅) ခ်က္၁။ပညာရွိတို႕စကားမ်ားဟာနက္နဲ႕သျဖင့္လူမိုက္္တို႕နားမလည္ႏိုင္ၾက၊သူတို႕ဟာအေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခ်ိန္ႏႈတ္ကိုပိတ္၍ ေနတတ္ၾကတယ္။
၂။ သစၥာတရား၊ ဥာဏ္ပညာ၊ ဆံုးမၾသ၀ါဒ၊ အသိပညာတို႕ကို ေငြအကုန္အက်ခံ၍ ေလ့လာဆည္းပူးေလာ့၊  
    ယင္းတို႕ဟာအဖိုးအနဂ ၣန္ထိုက္တန္သည္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြေၾကးႏွင့္ အလဲလွယ္ႏွင့္။
၃။ လူမိုက္၏ေရွ႕တြင္ စကားမေျပာႏွင့္၊ သူဟာသင့္ရဲ႕ပညာစကားကို တန္ဖိုးထားမွာ မဟုတ္။
၄။ ဥာဏ္ပညာရွိသူတို႕ဟာ ႏႈတ္ကအသိပညာကို တင့္တယ္စြာ ျမြက္ဆိုတတ္တယ္။မိုက္မဲသူေတြရဲ႕ ႏႈတ္ကယုတၱိမရွိတဲ့ စကားေတြကို ေျပာဆို တတ္တယ္။
၅။ ဆံုးမသြန္သင္မႈကို မခံယူသူဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး သေရပ်က္ရလိမ့္မယ္။ ဆံုးမပဲ့ျပင္မႈကို ခံယူသူမွန္သမွ်ဟာၾကည္ညိဳေလးစားမႈကို  ခံရလိမ့္မယ္။
၆။ လူမိုက္ဟာ သူတစ္ပါးေျပာဆိုသမွ်ေသာ စကားတို႕ကို ယံုသင့္တယ္၊ အသိဥာဏ္ရွိသူေတြကေတာ့   
     သမၼာသတိနဲ႕ ျပဳက်င့္တတ္ၾကတယ္။
၇။ အသိပညာရွိသူေတြဟာ မိမိတို႕ရဲ႕ အသိပညာကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာျခင္းအျပဳတတ္၊ အသိပညာမဲ့သူေတြကေတာ့ မိမိတို႕ရဲ႕ အသိပညာမဲ့ မႈကို ေၾကညာတတ္ၾကတယ္။
၈။ ပညာရွိတို႕ရဲ႕ဆိုရိုးစကားကို ရြတ္ဆိုတတ္တဲ့ လူမိုက္ဟာ လက္မွာ စုူးေနတဲ့ဆူးကို ထြင္ရန္ႀကိဳးစားတဲ့
    ေသေသာက္ၾကဴးသူနဲ႕ တူတယ္။ 
၉။ အသိပညာကို ျမတ္ႏိုးသူမွန္သမွ်ဟာ ဆံုးမပဲ့ျပင္မဥကို ႏွစ္သက္တယ္၊ဆံုးမပဲ့ျပင္မႈကို မုန္းတဲ့လူဟာ လူမိုက္ပဲ။
၁၀။မိုက္မဲသူေတြဟာ မိမိတို႕ျပဳတဲ့အမႈကို အျမဲမွန္တယ္လို႕ ထင္မွတ္ၾကတယ္။ ပညာရွိတဲ့လူေတြကေတာ့
    သူတစ္ပါးေပးတဲ့ အႀကံဥာဏ္ကို  လက္ခံတတ္ၾကတယ္။
၁၁။အသိဥာဏ္ထက္ျမက္သူဟာ သူတစ္ပါးတို႕ ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုျခင္းကို ခံရလိမ့္မယ္။ အသိဥာဏ္တံုးသူေတြကေတာ့ အထင္ေသးျခင္းကို ခံရလိမ့္မယ္။
၁၂။စကားမ်ားမ်ားေျပာတဲ့အခါ အမွားမ်ားတတ္ပါတယ္။ဥာဏ္ပညာရွိသူကေတာ့ ဆိတ္ဆိတ္ေနတတ္ပါတယ္။
၁၃။ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့စြာ ေျပာဆိုတတ္တဲ့ ႏႈတ္ဟာဓားသဖြယ္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရေစတယ္၊ ပညာရွိရဲ႕ႏႈတ္က ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစႏိုင္ပါတယ္။
၁၄။ပညာရွိေတြဟာ ရႏိုင္သမွ်အသိပညာကို ဆည္းပူးတတ္ၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ လူမိုက္တို႕ စကားေျပာတဲ့အခါ ဒုကၡနဲ႕ေတြ႕ႀကံဳဖို႕ အလားအလာရွိတယ္။
၁၅။ဥာဏ္ပညာရွိသူေတြဟာ အနက္အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ စကားကို ေျပာဆိုတတ္ၾကတယ္။လူမိုက္ေတြကေတာ့ အျပင္ဒဏ္ခံသင့္သူေတြျဖစ္တယ္။
၁၆။လူမိုက္ဟာ မိမိစကားအားျဖင့္ ႀကိမ္ဒဏ္သင့္လိမ့္မယ္၊ ပညာရွိက မိမိစကားအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို အကာအကြယ္ေပးလိမ့္မယ္။
၁၇။ဘုရားမဲ့ေသာသူေတြရဲ႕ ဥာဏ္ပညာဟာ လူေတြကို  အက်ိဳးနည္းေစတယ္။ဒါေပမယ့္ သူေတာ္ေကာင္းေတြရဲ႕ ဥာဏ္ ပညာဟာလူေတြကို အသက္ေဘးက ကယ္တင္ႏိုင္တယ္။
၁၈။သူတစ္ပါးတို႕ကို သေရာ္ေစာ္ကားေျပာဆိုတာဟာ မိုက္မဲမႈျဖစ္တယ္။သတိပညာရွိတဲ့သူဟာ ဆိတ္ဆိတ္ေနလိမ့္မယ္။
၁၉။သူေတာ္ေကာင္ေတြဟာ ဥာဏ္ပညာနဲ႕ယွဥ္တဲ့စကားကို ေျပာဆိုတတ္ၾကတယ္။ဒါေပမယ့္ ဆိုးညစ္တဲ့စကားကို  ေျပာတဲ့ ႏႈတ္ဟာ  အပိတ္ခံရလိမ့္မယ္။
၂၀။ဥာဏ္ပညာရင့္က်က္သူဟာ အသိပညာရွိသူဟုေက်ာ္ေစာတတ္တယ္။ သူဟာႏႈတ္ခ်ဳိတာနဲ႕အမွ် သူတစ္ပါးစိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တယ္။
၂၁။အသိဥာဏ္ရွိသူေတြဟာ စကားမေျပာမီ စဥ္းစားဆင္ျခင္တတ္ၾကတယ္။ သို႕ျဖစ္လို႕ သူတို႕ေျပာတဲ့စကားေတြဟာ လူ႕စိတ္ကို ပိုၿပီး  စြဲေဆာင္ႏိုင္တယ္။
၂၂။အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေသာသူဟာ စကားမ်ားစြာမေျပာတတ္။တည္ၿငိမ္စြာ ေနတတ္သူေတြဟာ ထိုးထြင္းဥာဏ္ရွိ သူမ်ားျဖစ္တယ္။ႏႈတ္ပိတ္လို႕ ဆိတ္ၿငိမ္စြာေနတတ္ေသာ လူမိုက္ကိုပင္ ဥာဏ္ေကာင္းသူ၊ ပညာရွိရယ္လို႕ထင္ႏိုင္ပါတယ္။
၂၃။ လူရဲ႕ႏႈတ္ထြက္စကားေတြဟာ ပညာစမ္းေရတြင္းျဖစ္ႏိုင္၍ သမုဒၵရာကဲ့သို႕နက္ရိႈင္းၿပီ ေရစီးေခ်ာင္းကဲ့သို႕သန္႕ရွင္းၾကည္လင္ေပတယ္။
၂၄။ဥာဏ္ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းစကားေတြဟာ ေငြစင္နဲ႕တူတယ္။ သူယုတ္မွာအေတြးအေခၚေတြက တန္ဖိုးမရွိ။
၂၅။အသိပညာႏွင့္ ယွဥ္ေသာစကားဟာ ေရႊ(သို႕မဟုတ္) ေက်ာက္သံပတၱျမားထက္ပိုၿပီ အဖိုးထိုက္တန္ေပတယ္။
စာဖတ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုး အသိပညာဗဟုသုတအျဖစ္ ရရွိေစၿပီ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကေစရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးသားတင္ဆက္ေပးလိုက္ရပါတယ္။
မွ်ေ၀လာၿခင္းၿဖစ္ပါသည္...။

No comments :

Post a Comment

တစံုတေယာက္....တခုခုရရွိသြားပါသည္......။

မိတ္ေဆြတို႔ အပန္းမႀကီးဘူးဆိုရင္ ေၾကာ္ၿငာေလးေတြကို တခ်က္တေလ ကလစ္ခဲ့ပါလို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစ

Blogger news

ယုံၾကည္မႈကို ရည္ရြယ္ရင္းအတုိင္း အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာပဲ တည္ေဆာက္  ရမယ္။ လုပ္ယူလို႔မရဘူး။ လုပ္ယူထားတဲ့ ယုံၾကည္မႈဟာ  အမွားျဖစ္ဖို႔ နီးစပ္တယ္။  (ေထာမတ္စ္ အယ္လ္ဗာ အဲဒိဆန္) ၾကိဳးစားမႈတိုင္းမွာ တန္ၿပန္သက္ေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္ဗ်ာ။ ဘေလာ့ကာတစ္ေယာက္ဆိုတာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္ ၾကိဳးစားေပးေနၾကတာပါ ဒါေၾကာင့္ညီမွ်တဲ့ တန္ၿပန္တုန္႔ၿပန္မႈေလးေတြ ေပးသြားၾကပါလို႔......။ လာလည္ၾကသူအေပါင္းက်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစဗ်ာ :)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...